PPE dla pracowników

Pracownicze Programy Emerytalne – Twoja dodatkowa emerytura

Składki podstawowe finansowane są przez Twojego pracodawcę
(w minimalnej wysokości 3,5% wynagrodzenia miesięcznego brutto).
To dodatkowy sposób oszczędzania na emeryturę
comiesięczne, niewymagające dodatkowych działań odkładanie oszczędności.
Bardzo niskie koszty zarządzania
na preferencyjnych kategoriach jednostek.
Środki podlegają dziedziczeniu
a wypłata po nabyciu uprawnień emerytalnych zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych.
Kontrola oszczędności
Możliwa wypłata transferowa po zakończeniu zatrudnienia (do innego PPE lub IKE – np. w Generali Investments TFI).

Dodatkowe inwestycje na preferencyjnych warunkach


  • Brak opłat za otwarcie rejestru IKE albo IKZE oraz za nabycie, odkupienie i zamianę jednostek uczestnictwa.

  • Obniżone opłaty za zarządzanie – w ramach produktów nabywane są jednostki uczestnictwa dedykowanych kategorii.

  • Poszerzając swój portfel o IKE i IKZE, zwiększa się poduszkę bezpieczeństwa na lata emerytury.

  • IKE i IKZE „Twoja Przyszłość” można otworzyć w kilka minut całkowicie online – w Serwisie Transakcyjnym.

Łatwy dostęp do oszczędności

Każdy uczestnik Pracowniczego Programu Emerytalnego może uzyskać w prosty sposób dostęp do swojego konta w Serwisie Transakcyjnym, który pozwala mu:

sprawdzić saldo swoich oszczędności;
nabyć jednostki subfunduszy dostępnych w naszej ofercie;
zaktualizować swoje dane;
zobaczyć historię realizowanych transakcji;
sprawdzić zysk z inwestycji;
zawrzeć umowę IKE i IKZE na preferencyjnych warunkach.

Zadbaliśmy o wszystkich naszych uczestników PPE w procesie nadawania dostępu do Serwisu Transakcyjnego.

Skorzystaj z usługi mojeID i uzyskaj w szybki i bezpieczny sposób dostęp do Serwisu Transakcyjnego.

Dowiedz się więcej

Wystarczy otworzyć konto, wybierając opcję potwierdzania tożsamości za pomocą usługi mojeID. System pokieruje Państwa przez kolejne kroki weryfikacji danych, aż do uruchomienia dostępu online.

Jeśli Państwa banku nie ma na liście usługi mojeID, prosimy o skorzystanie z formularza i weryfikację tożsamości poprzez Wirtualny Oddział.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu:

PPE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
PPE
?Co to jest PPE?
Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to forma grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę, organizowana przez pracodawcę. Przystąpienie do PPE jest dobrowolne.
PPE
?Jak mogę przystąpić do PPE?
Chęć przystąpienia do programu należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji oraz złożenie dokumentu do działu kadr.
PPE
?Czy każdy pracownik może przystąpić do PPE?
Do PPE może przystąpić każdy pracownik, który spełnia warunki stażu pracy ustalone w Umowie zakładowej (dokument dostępny jest do wglądu u pracodawcy).
PPE
?Jaka jest wysokość składki podstawowej odprowadzanej przez pracodawcę?
Składka podstawowa jest ustalana przez każdego pracodawcę indywidualnie. Wynosi ona 3,5% chyba, że Umowa Zakładowa stanowi inaczej.
PPE
?Czy pracownik może zadeklarować składkę dodatkową?
Tak, każdy pracownik uprawniony do przystąpienia do PPE może zadeklarować składkę dodatkową. Składka jest potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika.
PPE
?Czy środki zgromadzone w PPE są dziedziczone?
Tak, środki zgromadzone na PPE podlegają dziedziczeniu.