Jak wpłacać na fundusz?

Wpłaty pojedyncze

Poniżej przedstawiamy Ci szczegółowe informacje na temat wpłat.

Zobacz, jak powinien być opisany przelew i jakie są minimalne wpłaty.

Pierwsza wpłata na rejestr

 1. Zawsze wpisuj w tytule wpłaty swój nr PESEL lub – jeśli go nie masz – datę urodzenia.
 2. Jeśli wpłacasz pieniądze nie ze swojego konta osobistego, to w tytule przelewu wpisz także imię i nazwisko osoby, do której należy rejestr.
  Przykład
  Jesteś rodzicem i wpłacasz pieniądze na rejestr swojego dziecka. W takim przypadku w tytule przelewu wpisz: nr PESEL dziecka, imię i nazwisko dziecka.
 3. Jeśli wpłacasz na Wspólny Rejestr Małżeński, to w tytule wpisz także PESEL albo datę urodzenia żony lub męża.
 4. Jeśli robisz tzw. reinwestycję, w polu „Tytuł Przelewu” wpisz „Reinwestycja” i podaj datę odkupienia jednostek uczestnictwa.

Ważne: zgodnie z procedurami bezpieczeństwa nie możemy uznać wpłat, które nie są opisane czytelnie lub prawidłowo albo budzą wątpliwości co do autentyczności.

Kolejne wpłaty na rejestr

 1. Kiedy kolejny raz wpłacasz na rejestr, zawsze wpisuj jego numer w tytule wpłaty. Numer ten znajdziesz na każdym potwierdzeniu transakcji.
 2. Jeśli wpłacasz pieniądze nie ze swojego konta osobistego, to w tytule przelewu wpisz także imię i nazwisko osoby, do której należy rejestr.
  Przykład
  Jesteś rodzicem i wpłacasz pieniądze na rejestr swojego dziecka. W takim przypadku w tytule przelewu wpisz: nr PESEL dziecka, imię i nazwisko dziecka.
 3. Jeśli robisz tzw. reinwestycję, w polu „Tytuł przelewu” wpisz „Reinwestycja” i podaj datę odkupienia jednostek uczestnictwa.

Ważne: zgodnie z procedurami bezpieczeństwa nie możemy uznać wpłat, które nie są opisane czytelnie lub prawidłowo albo budzą wątpliwości co do autentyczności.

Numery rachunków bankowych oraz kwoty minimalnych wpłat na konto funduszu i subfunduszu dla osób fizycznych

Parasol Generali Fundusze FIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszu    Nr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty
Generali Korona Dochodowy43 1880 0009 0000 0013 0017 5018100 PLN
Generali Oszczędnościowy13 1880 0009 0000 0013 0079 5000100 PLN
Generali DolarPL 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021*1 000 USD
Generali Korona Obligacje83 1880 0009 0000 0013 0017 4007100 PLN
Generali Obligacje: Nowa Europa65 1880 0009 0000 0013 0053 1000100 PLN
Generali Stabilny Wzrost94 1880 0009 0000 0013 0053 3000100 PLN
Generali Korona Zrównoważony 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009100 PLN
Generali Akcji: Megatrendy13 1880 0009 0000 0013 0089 2000100 PLN
Generali Korona Akcje 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006100 PLN
Generali Akcje Wzrostu 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000100 PLN
Generali Akcje: Nowa Europa 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004100 PLN
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek26 1880 0009 0000 0013 0053 5000100 PLN
Generali Akcje: Turcja52 1880 0009 0000 0013 0088 8000100 PLN


Parasol Generali Fundusze SFIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszuNr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty
Generali Profit Plus53 1880 0009 0000 0013 0017 6002Dla osób prawnych: 1 wpłata 100 000 PLN, kolejna 10 000 PLN
Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR (w PLN), kolejna 10 000 PLN
Generali EuroPL 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000*Dla osób prawnych: 1 wpłata 10 000 EUR, kolejna 10 000 EUR
Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR, kolejna 1 000 EUR
Generali Obligacje Aktywny74 1880 0009 0000 0013 0073 9000Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN
Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR (w PLN), kolejna 100 PLN
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące30 1880 0009 0000 0013 0152 2000Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN
Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR (w PLN), kolejna 100 PLN
Generali Aktywny Dochodowy72 1880 0009 0000 0013 0107 0000100 PLN
Generali Złota18 1880 0009 0000 0013 0098 6000100 PLN
Generali Akcji Europejskich97 1880 0009 0000 0013 0105 5000100 PLN
Generali Akcji Amerykańskich29 1880 0009 0000 0013 0105 7000100 PLN
Generali Akcji Ekologicznych15 1880 0009 0000 0013 0162 8000100 PLN

* Dla wpłat na subfundusz w walucie obcej należy podać kod SWIFT Deutsche Bank Polska: DEUTPLPX.

Wpłaty systematyczne

Zobacz, jak wypełnić dane do przelewu

Jak opisać przelew w Planie Oszczędzania?

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
PlanOpis wpłaty
Plan 5-letni
lub
Plan 10-letni

minimalna kwota: 100 PLN miesięcznie lub 1 200 PLN rocznie
odbiorca: nazwa subfunduszu
numer konta subfunduszu
rodzaj planu: PLAN 5-LETNI lub 10-LETNI
numer PESEL uczestnika planu lub numer rejestru przy kolejnej wpłacie 

Indywidualny Plan  5-letni
lub
Indywidualny Plan 10-letni    

minimalna kwota: 200 PLN miesięcznie lub 2 400 PLN rocznie
odbiorca: Plan Indywidualny
numer konta Planu Indywidualnego: 81 1880 0009 0000 0013 0019 1018
rodzaj planu: PLAN 5-LETNI lub 10-LETNI
numer PESEL uczestnika planu
Uwaga: w Planie Indywidualnym nie ma numeru rejestru

Generali Rentier 30
lub
Generali Rentier 60

minimalna kwota:
Generali Rentier 30 - pierwsza wpłata: 30 000 PLN, kolejna wpłata: 100 PLN
Generali Rentier 60 - pierwsza wpłata: 60 000 PLN, kolejna wpłata: 100 PLN
odbiorca: Plan Generali Rentier
numer konta Planu Generali Rentier: 43 1880 0009 0000 0013 0017 5018
rodzaj planu: Generali Rentier 30 lub Generali Rentier 60
numer PESEL uczestnika planu

Emerytura IKE & IKZE

Numery kont IKE i IKZE

Jak zrobić przelew na IKE?

1.
Nazwa odbiorcy: IKE Generali Investments TFI
2.
Numer rachunku bankowego: 71 1880 0009 0000 0013 0012 3007
3.
Tytuł przelewu to Twoje imię, nazwisko, PESEL oraz IKE np.: Jan Kowalski, 82080755898, IKE
 
Pamiętaj, że minimalna wpłata na IKE wynosi 100 zł.
Wzór przelewu na IKE

Jak zrobić przelew na IKZE?

1.
Nazwa odbiorcy: IKZE Generali Investments TFI
2.
Numer rachunku bankowego: 76 1880 0009 0000 0013 0079 6000
3.
Tytuł przelewu to Twoje imię, nazwisko, PESEL oraz IKZE np.: Jan Kowalski, 82080755898, IKZE
 
Pamiętaj, że minimalna wpłata na IKZE wynosi 100 zł.
Wzór przelewu na IKZE