Wyceny funduszy otwartych

Wybierz dane do wyceny funduszu

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość

Cena netto i cena brutto – czym się różnią?
Cena netto – cena odkupienia, czyli wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Cena brutto – cena nabycia z maksymalną opłatą manipulacyjną według tabeli opłat.

Jak wyceniamy stopy zwrotu w funduszach otwartych?
Jeśli stopa zwrotu przypada na ostatni dzień wyceny miesiąca, porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do wartości jednostki uczestnictwa ostatniego dnia wyceny w miesiącu porównawczym. W pozostałych przypadkach porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z tego samego kalendarzowego dnia w miesiącu porównawczym.

O czym warto pamiętać?
Jedyną wiążącą wycenę naszych funduszy znajdziesz na tej stronie. Regularnie monitorujemy wyceny w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy jak najszybciej.