Prosty i bezpieczny dostęp online do Twoich inwestycji

      
    
Prosty i bezpieczny dostęp online do Twoich inwestycji
Aktualności / 2021-05-25 / autorzy: Generali Investments

Szybciej, zdalnie i bezpiecznie – potwierdzanie tożsamości za pomocą usługi mojeID i natychmiastowy dostęp online do Twojej inwestycji.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadza zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą mojeID. Usługa KIR zapewni klientom indywidualnym Towarzystwa dostęp do usług świadczonych online.

 

Co umożliwia nowa usługa?

Dzięki usłudze mojeID, obecni i nowi klienci Generali Investments TFI, mogą w pełni zdalnie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą bankowości elektronicznej, w bezpieczny sposób uzyskać dostęp online do swoich inwestycji i nimi zarządzać.

 

mojeID – co to jest?

Czy korzystasz z usługi mojeID? Pomyśl chwilę, zanim zaprzeczysz. Rozliczenie podatków, składanie wniosku 500+, zapisy na szczepienie, skierowanie do lekarza,  e-recepty – każdą z tych spraw można już załatwić korzystając właśnie z mojeID.

Korzystają z niej również dostawcy energii, banki, ubezpieczyciele i firmy e-commerce.

Bardzo możliwe, że mojeID w Generali Investments będzie Twoim kolejnym kontaktem z tym rozwiązaniem.

mojeID to bezpieczna metoda zdalnego potwierdzania tożsamości dla użytkowników usług komercyjnych oraz świadczonych przez administrację publiczną. Potwierdzanie tożsamości osoby fizycznej odbywa się z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, przy pomocy danych uwierzytelniających, pochodzących od dostawcy tożsamości – banku, którego dana osoba jest klientem.

Bez wychodzenia z domu zaloguj się do Twojego banku i wyraź w nim zgodę na potwierdzenie Twojej tożsamości dla Generali Investments TFI.

 

Potwierdzenie tożsamości wraz z uzyskaniem dostępu online odbywa się w 4 krokach:

Jeżeli nie pamiętasz, czy posiadasz dostęp online do swoich inwestycji w Generali Investments, opisany proces umożliwi Ci odzyskanie go w łatwy sposób. Jeżeli Twój bank nie przekaże wszystkich niezbędnych danych, uzupełnij je.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.