PPK – wdrożenie krok po kroku

      
    
Aktualności / 2019-05-16 / autorzy: Generali Investments

PPK – wdrożenie krok po kroku

 

Pracownicze Plany Kapitałowe już wkrótce będą dotyczyły wielu firm. Czy już wiesz, jak wdrożyć je w swojej?

 

Obowiązki pracodawcy

Pracodawcy już wkrótce będą mieć obowiązek podpisania umowy na zarządzenie PPK z wybraną przez siebie instytucją finansową. Umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pracodawca podpisuje w imieniu swoich pracowników.

Do niego też należy obowiązek prawidłowego rozliczania wpłat do PPK oraz realizacja obowiązku informacyjnego (np.: w momencie, gdy pracownik będzie chciał zrezygnować z PPK lub gdy będzie chciał ponownie do niego dołączyć).

 

Wdrożenie PPK krok po kroku

Choć wdrożenie PPK może się wydawać skomplikowane, to nie wymaga ono wielu formalności. Cały proces można zamknąć w 3 krokach:

 

  1. Wybierasz instytucję finansową, z którą chcesz zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

Zanim podejmiesz tę decyzję, koniecznie sprawdź:

 • doświadczenie i wyniki finansowe tej instytucji,

• zasady, na jakich prowadzi PPK,

• proces zakładania i obsługi PPK, ponieważ w różnych instytucjach może wyglądać on różnie.

Wszystko po to, by instytucja zarządzająca PPK inwestowała według najlepiej pojętego interesu Twoich pracowników. Bardzo istotne jest też wsparcie, jakie instytucja da Ci zarówno przy wdrożeniu PPK, jak i w jego prowadzeniu. Od tego wsparcia zależy, ile Ty jako pracodawca będziesz mieć dodatkowej pracy. Koniecznie sprawdź ten aspekt.

  1. Podpisujesz umowę o zarządzanie PPK

    Musisz to zrobić najpóźniej na 10 dni roboczych przed dniem, w którym jesteś zobowiązany zawrzeć taką umowę w stosunku do pierwszej zatrudnionej przez siebie osoby, wobec której taki obowiązek powstaje. Pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 250 osób, muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK to 25 października 2019 roku. Do pracodawców, którzy nie wywiążą się w terminie z tego obowiązku, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wyśle wezwania do zawarcia takiej umowy z wyznaczoną instytucją finansową lub do poinformowania PFR o zawarciu takiej umowy z inną instytucją.  Pracodawca będzie miał obowiązek podpisania umowy w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.

 

  1. Zawierasz umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Umowę taką podpisujesz w imieniu każdego pracownika. Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z PPK, musisz go zapisać do 10 dnia czwartego miesiąca jego zatrudnienia w Twojej firmie. W przypadku pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 250 osób, termin na zawarcie umowy dla obecnych zatrudnionych upłynie 12 listopada 2019 roku.

Pamiętaj też o przygotowaniu swoich systemów kadrowo - płacowych do nowych przepisów. Programy muszą rozliczać poszczególne składniki wynagrodzeń, prawidłowo naliczać składki oraz raportować zgodnie z zasadami PPK. Warto także uzupełnić wszystkie brakujące dane pracowników, których wymaga Ustawa o PPK.

 

Co Ci grozi, jeśli nie wdrożysz PPK?

Są nieliczne sytuacje, w których pracodawca nie ma obowiązku wdrażania PPK. Jeśli jednak Twoja firma nie należy do tych wyjątków, to dobrze, że właśnie czytasz ten artykuł.

Niestety, niestosowanie się pracodawców do nowych przepisów i regulacji związanych z PPK, będzie mieć kosztowne konsekwencje.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zawrzesz umowy o zarządzanie PPK, możesz otrzymać karę grzywny w wysokości aż do 1,5% wartości funduszu wynagrodzeń w Twojej firmie.

Natomiast za opóźnienia w zawarciu z pracownikiem umowy o prowadzenie PPK lub za opóźnienia we wpłacaniu składek czy też za nieprawidłowości w dokumentach, grozi Ci kara od 1 tysiąca do miliona złotych grzywny.

Więcej szczegółów o tym, czym jest PPK oraz o obowiązkach pracodawcy, a także o wyjątkach, przy których nie musisz przystępować do Pracowniczych Planów Kapitałowych, przeczytasz w poprzednim naszym artykule - Co to jest PPK? Jakie obowiązki ma pracodawca?