Co to jest PPK? Jakie obowiązki ma pracodawca?

      
    
Aktualności / 2019-04-30 / autorzy: Generali Investments

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli program, do którego może się kwalifikować nawet 11 milionów pracowników. Co to jest dokładnie PPK i jakie obowiązki czekają na Ciebie jako pracodawcę? W tym artykule znajdziesz wszystko to, o czym musisz wiedzieć już teraz.

Każdy pracodawca powinien poznać kilka najważniejszych faktów na temat PPK. Z tego artykułu dowiesz się:

  • kto ma obowiązek prowadzić PPK i na jakich zasadach,
  • jakie korzyści wynikają z PPK dla Ciebie oraz dla Twoich pracowników.

 

Jak działa PPK?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Program ten ma dawać pracownikom możliwość dobrowolnego oszczędzania na dodatkową emeryturę i jest obowiązkowy dla pracodawców.

Niestety prognozy odnośnie wysokości przyszłych emerytur nie są pozytywne, a Polacy nadal zbyt rzadko oszczędzają na swoją przyszłość. PPK ma być nowym sposobem na to, aby jakość życia osób po 60 r.ż. była lepsza pod względem finansowym.

 

Twoje obowiązki jako Pracodawcy

Do PPK musisz zgłosić osoby, które zatrudniasz na podstawie m.in.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej i innej umowy o świadczenie usług, z której dla Ciebie jako pracodawcy wynika obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Uczestnictwo w PPK jest możliwe dla pracownika, gdy zatrudniasz go co najmniej 3 miesiące.

Choć PPK jest współfinansowane przez pracodawcę i ma ułatwiać pracownikom długoterminowe oszczędzanie, to uczestnictwo w nim jest dobrowolne dla osób zatrudnionych. Oznacza to, że nawet jeśli zapiszesz swojego pracownika do PPK, to może on z niego zrezygnować.

PPK zostało tak skonstruowane, aby składki były finansowane z trzech źródeł.

 

Wpłaty podstawowe na konto PPK mają pochodzić:

- z pensji pracownika (2% wynagrodzenia brutto - od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe),

- od pracodawcy (1,5% wynagrodzenia brutto - od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe),

- od Państwa (jednorazowa składka powitalna ze budżetu państwa - 250 zł oraz dopłata roczna - 240 zł co rok).

 

Osoby, które ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 55, musisz automatycznie zgłosić do PPK. Pracownika, który ukończył 55 lat nie masz obowiązku zgłaszać do PPK, natomiast może on sam złożyć wniosek o przystąpienie do programu. W takiej sytuacji musisz zastosować się do prośby pracownika. Pracownicy, którzy ukończyli 70 r. ż. nie mogą przystąpić do PPK.

 

Kiedy musisz prowadzić PPK w swojej firmie?

Choć prowadzenie PPK jest obowiązkowe dla pracodawców, to ustawodawca przewidział sytuacje, w których nie musisz prowadzić obowiązkowo PPK dla swoich pracowników.

Do tych wyjątków należą:  

  • Jeśli w dniu rozpoczęcia stosowania ustawy o PPK, prowadzisz Pracownicze Programy Emerytalne dla przynajmniej 25% pracowników (należy także uwzględnić np. osoby w zatrudnieniu cywilnoprawnym), ze składką 3,5% (tj. naliczasz i odprowadzasz składki podstawowe w tej wysokości);
  • Jesteś mikroprzedsiębiorcą i wszystkie osoby przez Ciebie zatrudnione odmówią udziału w PPK;
  • Jesteś osobą fizyczną, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, osobę fizyczną w zakresie, który nie jest związany z działalnością gospodarczą tej osoby.
  • Osoby samozatrudnione, które nie zatrudniają innych osób, nie są objęte obowiązkiem stosowania ustawy i nie tworzą PPK.

 

Kiedy Twoja firma musi przystąpić do PPK?

Jeśli zatrudniasz:

  • 250 lub więcej osób, do PPK musisz przystąpić już 1 lipca 2019. Czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK masz do 25 października, a umowy o prowadznenie PPK – do 12 listopada,
  • między 50 a 249 osób, przystąpić do PPK musisz do 1 stycznia 2020 roku,
  • między 20 a 49 osób, czas na przystąpienie do PPK masz do 1 lipca 2020 roku.


Jakie będziesz mieć korzyści z prowadzenia PPK?

Dzięki prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych uzyskasz ulgę ZUS – wpłaty podstawowa i dodatkowa do PPK (finansowane przez pracodawcę) są elementami wynagrodzenia, od którego nie będziesz musiał naliczać składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Drugą korzyścią dla Ciebie jest ulga w podatku. Koszty, które ponosisz w związku z wdrożeniem i prowadzeniem PPK, będą stanowiły Twoje koszty uzyskania przychodu.

 

Chcesz wiedzieć więcej o PPK? Wszystko, co może Cię zainteresować,  znajdziesz na naszej stronie: https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/ppk