Ogłoszenie z dnia 24 października 2019 roku o zmianie regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) „Regulamin”

      
    
Ogłoszenia / 2019-10-24 / autorzy: Generali Investments

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Zmiany są następujące:

 

  1. Zmianie ulega słowniczek Regulaminu w zakresie: dodanie lit. h1, aktualizacja lit. o, dodanie lit. o1, dodanie lit. r1, dodanie lit. t1, aktualizacja lit. x;
  2. Zmianie ulega pkt 19, pkt 29, pkt 38, pkt 39, pkt 45, pkt 48, pkt 81, pkt 82 Regulaminu;
  3. Zmianie ulega Załącznik nr 2 Regulaminu przez wykreślenie subfunduszu Generali Zagraniczny.

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.