Akcje nadal z potencjałem wzrostu

      
    
Akcje nadal z potencjałem wzrostu
Aktualności / 2020-10-13 / autorzy: Robert Burdach

Wrzesień przyniósł korektę na rynkach, która w skali miesiąca wyniosła 5-6 punktów procentowych. Dotyczyła ona zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i  rynków europejskich.

Pomimo potencjalnego ryzyka związanego z wyborami w USA i drugą falą COVID-19, jesteśmy optymistycznie nastawieni do rynku akcji, a bilans szans i ryzyk widzimy jako pozytywny.

Obecnie największy potencjał widzimy dla subfunduszu Generali Akcji: Megatrendy. W tym dynamicznie zmieniającym się post-covidowym otoczeniu, zarówno w gospodarce jak i na rynkach akcyjnych jest produktem, który w naszej opinii najlepiej adresuje pojawiające się okazje rynkowe.

Jakie są perspektywy dla WIG20?

Widzimy również potencjał dla odreagowana indeksu WIG20, a składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim jest to debiut giełdowy spółki Allegro, na akcje której popyt aż 10-krotnie przewyższył podaż. Na zakup akcji napłynęło już prawie 9 mld złotych od inwestorów zagranicznych. Jest to bardzo pozytywny casus, ponieważ możemy się spodziewać, że zyski inwestorów zagranicznych z akcji Allegro także będą lokowane na rynku polskim.

Widzimy też potencjał w innych firmach z WIG20. W związku z rosnącą ceną gazu odreagował kurs spółki PGNiG. Warto również zwrócić uwagę na wzrosty spółek energetycznych, z którymi mamy do czynienia w ostatnich dniach. Trend ten powiązany jest z planowanym na 2049 rok odejściem Polski od wydobycia węgla. Ponieważ (wg wstępnych założeń) koszty związane z tym procesem mają pokryć podatnicy, w kolejnych okresach powinien to być pozytywny czynnik dla spółek energetycznych. Lekką poprawę obserwujemy także na marżach rafineryjnych, a więc znowu dwie spółki z WIG20 – PKN Orlen i Lotos – zyskują na wartości.

Odbicie dotyczy też banków, których kursy od wielu miesięcy zachowywały się słabo. Warto wspomnieć tu Alior, który po długim okresie słabych notowań właśnie silnie wzrasta. PKO BP i Pekao S.A. również odnotowują atrakcyjne wzrosty.

Bardzo dobre perspektywy widzimy również dla największej spółki na GPW, CD Projektu, co jest związane z planowaną na listopad premierą ich najnowszej gry.

Dobrze rokują także firmy telekomunikacyjne. Zakup pakietu kontrolnego PLAY znacząco powyżej wartości sprzed Wezwania, może przełożyć się pozytywnie także na wyceny innych spółek telekomunikacyjnych, czyli Cyfrowego Polsatu i Orange. Można zakładać, że ich wartość również jest niedoszacowana.

Sytuacja na rynkach

Turcja ma za sobą dobry miesiąc, jeśli chodzi o uzyskaną stopę zwrotu w walucie lokalnej. Niestety, prawie całość tych wzrostów została zniwelowana przez deprecjację liry. Sytuacja w tym kraju jest geopolitycznie skomplikowana, w powietrzu wisi konflikt zbrojny pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, w który Turcja jest uwikłana.

W Rosji sytuacja gospodarcza jest relatywnie słaba ze względu na załamanie globalnego popytu na ropę naftową, spadek jej ceny, a także niskie ceny surowców, metali szlachetnych i przemysłowych. Obraz ten może się jednak szybko zmienić wraz z możliwym odbiciem wycen surowców naturalnych.