Trend 5

Zalety

  • Prosty wybór okresu trwania inwestycji

  • Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem

  • Hamulec inwestycyjny

Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!

Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 5 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 5 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 5 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w czterech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.

Nie odpowiada Ci 5-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 3, Trend 8.

Skład portfela

Liczba lat do konca produktuGenerali Dynamic Balanced FundGenerali Premium Balanced FundGenerali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%)
5 lat 10 % 30 % 60 %
4 lata 10 % 20 % 70 %
3 lata 0 % 10 % 90 %
2 lata 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Nazwa produktu: Trend 5
Waluta produktu: PLN
Czas trwania produktu: 5 lat
Numer rachunku/tytuł płatności: 69175000090000000020339268/120 – numer Umowy
Mininální inwestycje wysokość: 2 000 PLN
Opłata Wstępna: 0 %
Opłata Końcowa: 0 – 2 %

Na jakich zasadach działa Trend 5?

Składa się on z pięciu następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:

Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.

Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.

 

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.58 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.86 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.08 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 7.63 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.43 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 9.66 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 3.12 %
Wynik funduszu za 5 lat 0 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 4,89 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 3,54 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.55 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.74 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 1.93 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 6.96 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.38 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 9.54 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 3.08 %
Wynik funduszu za 5 lat 0 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 4,69 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 4,00 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.5 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.38 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 1.45 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 5.33 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.26 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 9.17 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.97 %
Wynik funduszu za 5 lat 0 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 4,18 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 5,09 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.48 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.33 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 1.38 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 5.04 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.24 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 9.12 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.95 %
Wynik funduszu za 5 lat 0 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 4,09 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 5,31 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.47 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.28 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 1.31 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 4.75 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.22 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 9.07 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.94 %
Wynik funduszu za 5 lat 0 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 4,00 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 5,52 %
 

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.