Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Programy Inwestycyjne

Programy inwestycyjne są prostym sposobem na to, by powiększyć wartość swoich pieniądzy bez specjalnych umiejętności oraz poświęceń czasu wolnego. Wystarczy wiedzieć jak długo chcesz oszczędzać pieniądze i jaki jest Twój stosunek do ryzyka inwestycyjnego. Na tej podstawie zainwestowana kwota jest rozdzielana do wybranych funduszy Generali Invest CEE. Dzięki temu podziałowi ryzyko zmniejsza się jeszcze bardziej. W programie indywidualnym możesz ustawić portfel według własnego uznania.

Zalety programów inwestycyjnych

  • jedna kwota - inwestycje w różne fundusze

  • oszczędności finansowe

  • Zmniejszone ryzyko inwestycji

  • szerokie możliwości inwestycyjne

  • stały dostęp do informacji o Twojej inwestycji on-line

Konserwatywny Program Inwestycyjny

Został przygotowany dla klientów, którzy wolą mieć pewność przyszłych zysków, nie lubią ryzykować oraz nie mają wiele czasu, aby śledzić swoje inwestycje. Polecany horyzont inwestycyjny 2 - 3 lata.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Konserwatywny Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego PLN
Numer rachunku bankowego (IBAN) 69175000090000000020339268/109-numer Umowy
Skład programu Wysokość inwestycji
Generali Premium Conservative Fund 50%
Generali Corporate Bonds Fund 50%

Aktualna wartość majątku w dniu 20.05.2019

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.24 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.11 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.62 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 2.76 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 2.2 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 7.66 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.49 %
Wynik funduszu za 5 lat 14.22 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.7 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 5,91 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -0,42 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 5,52 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 4,00 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 2,92 %
 

Zrównoważony Program Inwestycyjny

Jest przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują większych zysków przy pewnym ograniczonym ryzyku. Twoja inwestycja będzie równomiernie rozłożona do funduszy rynku pieniężnego, obligacji oraz akcji. Polecany horyzont inwestycyjny od 3 - 5 lat.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Zrównoważony Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego PLN
Numer rachunku bankowego (IBAN)  69175000090000000020339268/110-numer Umowy
Skład programu Wysokość inwestycji
Generali Premium Conservative Fund 25%
Generali Corporate Bonds Fund  25%
Generali Global Equity Fund 20%
Generali Oil and Energy Industry Fund 15%
Generali New Economies Fund 10%
Generali Commodity Fund 5%

Aktualna wartość majątku w dniu 20.05.2019

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -2.03 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.16 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 3.03 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -1.73 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 5.31 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 13.07 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.18 %
Wynik funduszu za 5 lat 11.11 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.13 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 9,66 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 0,68 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -0,52 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 6,26 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 7,46 %
 

 

Dynamiczny Program Inwestycyjny

Został stworzony dla inwestorów, których priorytetem jest maksymalizacja dochodów. Temu celu podporządkowano rozłożenie środków na dłuższy okres - polecany minimalny horyzont inwestycyjny 5 lat i więcej, co zmniejsza stopień ryzyka. Inwestycja jest lokowana przede wszystkim w funduszach akcyjnych.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Dynamiczny Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego PLN
Numer rachunku bankowego (IBAN) 69175000090000000020339268/111-numer Umowy
Skład programu Wysokość inwestycji
Generali Global Equity Fund 25%
Generali Oil and Energy Industry Fund 25%
Generali New Economies Fund 35%
Generali Commodity Fund 15%

Aktualna wartość majątku w dniu 20.05.2019

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -5.05 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -1.95 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.73 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -7.67 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 7.23 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 17.05 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 5.39 %
Wynik funduszu za 5 lat 1.05 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0.21 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 7,84 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 1,03 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -10,40 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 9,87 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 13,24 %
 

 

Indywidualny Program Inwestycyjny

Zbuduj własny program inwestycyjny według własnego pomysłu. Zadecyduj, ile procent zostanie przeznaczonych na poszczególne fundusze.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Indywidualny Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego PLN
Numer rachunku bankowego (IBAN) 69175000090000000020339268/112-numer Umowy