Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Premium Conservative Fund

Pełna nazwa: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.04%

52.53

Wartość jednostki uczestnictwa
na 27.03.2017

Fundusz jest przeznaczony dla wszystkich klientów, którzy preferują mniejsze ryzyko i są chętni do inwestowania swoich środków przez okres co najmniej 1 roku. Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i korporacyjne z niskim ryzykiem wahań cen. Płynność aktywów zabezpiecza częściowe inwestowanie w instrumenty rynku pieniężnego. Oczekiwana stopa wzrostu wartości jest powyżej poziomu rachunków oszczędnościowych i terminowych produktów depozytowych. Fundusz jest zarządzany aktywnie.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Zwykle większe zyski w stosunku do produktów bankowych
  Fundusz zazwyczaj w krótkim okresie pokonuje poziom dochodu netto z rachunków bieżących, lokat terminowych w bankach, itp.

 • Dostępna rezerwa finansowa

  Jeśli to konieczne, są środki finansowe dostępne zazwyczaj w ciągu pięciu dni roboczych.
 • Zwolnienie podatkowe

  Jeżeli osoba fizyczna sprzeda udziały funduszu z zyskiem dopiero po trzech latach od daty zakupu, nie płaci podatek od dochodów.
 • Minimalne ryzyko inwestycyjne

 • Fundusz inwestuje głównie w bezpieczne instrumenty finansowe takie, jak: bony skarbowe, obligacje skarbowe.
 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Premium Conservative Fund
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irlandia
Numer rachunku/tytuł płatności: 69175000090000000020339268/101-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin Irlandia
ISIN: IE00B6WYJX71
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1 %
Minimalna kwota regularnych inwestycji: 50 PLN
Opłata końcowa: 0 %


Taksa manadżerska*:

0,20 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 27.03.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 52.53 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.1 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.88 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.98 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 2.86 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.77 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 8.62 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.8 %
Wynik funduszu za 5 lat 23.08 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 4.24 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 2.56 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 2.92 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 2.66 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 5 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 9.41 %*

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres

 


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.