Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Zrównoważony Program Inwestycyjny

Jest przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują większych zysków przy pewnym ograniczonym ryzyku. Twoja inwestycja będzie równomiernie rozłożona do funduszy konserwatywnego, do funduszy obligacji oraz akcji. Polecany horyzont inwestycyjny od 2 - 5 lat.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Zrównoważony Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego EURO
Nr rachunku dla inwestycji w formacie IBAN 87175000090000000020389966/210
Skład (struktura) programu Wysokość inwestycji
Generali Premium Conservative Fund 25%
Generali Corporate Bonds Fund  25%
Generali Global Equity Fund 20%
Generali Oil and Energy Industry Fund 15%
Generali New Economies Fund 10%
Generali Commodity Fund 5%

Aktualna wartość majątku w dniu 21.06.2017

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -0.22 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.6 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 1.83 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 5.39 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 2.04 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 0.28 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 0.09 %
Wynik funduszu za 5 lat 19.9 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 3.7 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -6,30 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 8,95 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 7,67 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -1,10 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -1,53 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 4,56 %
 

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.