Konserwatywny Program Inwestycyjny

Został przygotowany dla klientów, którzy wolą mieć pewność przyszłych zysków, nie lubią ryzykować oraz nie mają wiele czasu, aby śledzić swoje inwestycje. Polecany horyzont inwestycyjny 2 - 3 lata.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Konserwatywny Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego EURO
Nr rachunku dla inwestycji w formacie IBAN 87175000090000000020389966/209
Skład programu Wysokość inwestycji
Generali Premium Conservative Fund 50%
Generali Corporate Bonds Fund 50%

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.2 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -0.32 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.16 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 2.84 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.08 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 3.53 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 1.16 %
Wynik funduszu za 5 lat 18.4 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 3.44 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 0,24 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 11,05 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 3,99 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -2,40 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 4,06 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 2,16 %
 

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.