Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Dynamiczny Program Inwestycyjny

Został stworzony dla inwestorów, których priorytetem jest maksymalizacja dochodów. Temu celu podporządkowano rozłożenie środków na dłuższy okres - polecany minimalny horyzont inwestycyjny 5 lat i więcej, co zmniejsza stopień ryzyka. Inwestycja jest lokowana przede wszystkim w funduszach akcyjnych.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Dynamiczny Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego EURO
Nr rachunku dla inwestycji w formacie IBAN 87175000090000000020389966/211
Skład (struktura) programu Wysokość inwestycji
Generali Global Equity Fund 25%
Generali Oil and Energy Industry Fund 25%
Generali New Economies Fund 35%
Generali Commodity Fund 15%

Aktualna wartość majątku w dniu 21.06.2017

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -0.6 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.72 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 3.63 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 10.41 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 4.08 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -6.88 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -2.35 %
Wynik funduszu za 5 lat 16.17 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 3.04 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -14,06 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 6,84 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 5,83 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -0,62 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -10,94 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 8,33 %
 

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.