Dynamiczny Program Inwestycyjny

Został stworzony dla inwestorów, których priorytetem jest maksymalizacja dochodów. Temu celu podporządkowano rozłożenie środków na dłuższy okres - polecany minimalny horyzont inwestycyjny 5 lat i więcej, co zmniejsza stopień ryzyka. Inwestycja jest lokowana przede wszystkim w funduszach akcyjnych.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Dynamiczny Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego EURO
Nr rachunku dla inwestycji w formacie IBAN 87175000090000000020389966/211
Skład (struktura) programu Wysokość inwestycji
Generali Global Equity Fund 25%
Generali Oil and Energy Industry Fund 25%
Generali New Economies Fund 35%
Generali Commodity Fund 15%

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 1.47 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 2.01 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 4.34 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 23.95 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 1.97 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -0.8 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -0.27 %
Wynik funduszu za 5 lat 4.52 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0.89 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -14,06 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 6,84 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 5,83 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -0,62 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -10,94 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 8,33 %
 

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.