Lista numerów rachunków w EURO

Nazwa produktuNumer rachunku(IBAN) / tytuł płatności:
Generali Premium Conservative Fund (wcześniej Fundusz Konserwatywny) (PKF-EUR) PL87175000090000000020389966/201-numer Umowy
Generali Corporate Bonds Fund (wcześniej Fundusz Obligacji Korporacyjnych ) (FKD-EUR) PL87175000090000000020389966/202-numer Umowy
Generali Corporate Bonds Fund - dividend class (wcześniej Fundusz Dywidendowy Obligacji Korporacyjnych) (DFKD-EUR) PL87175000090000000020389966/203-numer Umowy
Generali Emerging Europe Bond Fund  (wcześniej Fundusz Obligacji Wschodzących Rynków Europejskich) (FVED-EUR) PL87175000090000000020389966/216-numer Umowy
Generali Premium Balanced Fund (wcześniej Fundusz Zrównoważony) (PVF-EUR) PL87175000090000000020389966/217-numer Umowy
Generali Dynamic Balanced Fund (wcześniej Fundusz Zrównoważony Dynamiczny) (FBD-EUR) PL87175000090000000020389966/218-numer Umowy

Generali Global Equity Fund (wcześniej Fundusz Marek Globalnych) (FSA-EUR)

PL87175000090000000020389966/204-numer Umowy
Generali New Economies Fund  (wcześniej Gospodarek Wschodzących) (FNE-EUR) PL87175000090000000020389966/205-numer Umowy 
Generali Oil and Energy Industry Fund (wcześniej Fundusz Przemysłu Naftowego & Sektora Energetycznego) (FRE-EUR) PL87175000090000000020389966/206-numer Umowy
Generali Commodity Fund (wcześniej Fundusz Surowców)  (FKOM-EUR) PL87175000090000000020389966/208-numer Umowy
Generali Emerging Europe Fund (wcześniej Wschodzących Rynków Europejskich) (FVE-EUR) PL87175000090000000020389966/207-numer Umowy 
Programy inwestycyjneNumer rachunku (IBAN) / tytuł płatności:
Konserwatywny Program Inwestycyjny (KPI-EUR) PL87175000090000000020389966/209-numer Umowy
Zrównoważony Program Inwestycyjny (ZPI-EUR) PL87175000090000000020389966/210-numer Umowy 
Dynamiczny Program Inwestycyjny (DPI-EUR) PL87175000090000000020389966/211-numer Umowy 
Indywidualny Program Inwestycyjny (IIP-EUR) PL87175000090000000020389966/212-numer Umowy 
PARTNER Invest (PAR-EUR) PL87175000090000000020389966/213-numer Umowy
Baby Invest (BI-EUR) PL87175000090000000020389966/213-numer Umowy

Minimalna wartość inwestycji 10 EURO.

Płatność w EURO ma w ramach Rzeczpospolitej Polskiej charakter płatności zagranicznej. W ramach płatności zagranicznej należny wskazać:

  • Numer rachunku(IBAN)
  • Tytuł płatności
  • SWIFT kod

W tytule płatności podaj xxx-numer Umowy.

SWIFT kod jest dla wszystkich produktów w EURO ten sam RCBWPLPW.

W programach regularnego inwestowania tytuł płatności podaje firma w potwierdzeniu o założeniu programu. SWIFT kod dla tych produktów jest w EURO ten sam RCBWPLPW.

Ogłoszenie: W związku z płatnością zagraniczną Twój bank może pobierać opłatę transakcyjną według swoich taryf.