Generali Emerging Europe Fund

Pełna nazwa: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.28%

10.6

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.01.2017

Fundusz jest przeznaczony dla dynamicznych inwestorów długoterminowych, którzy szukają ciekawych możliwości i chcą skorzystać z wyższego wzrostu gospodarczego oraz niskiego zadłużenia rozwijających się gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej, której rynki mogą być w niektórych przypadkach dla przeciętnego inwestora niedostępne lub kosztowne. Jednocześnie tacy inwestorzy muszą akceptować wyższe ryzyko w regionie i większą zmienność wartości poszczególnych spółek a także są świadomi między innymi możliwości większego wahania kursów walut. W portfelu są reprezentowane przede wszystkim Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Turcja i Rosja.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego warto inwestować do Funduszu?

 • Wyższa dynamika wzrostu gospodarczego
  Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w odróżnieniu od krajów rozwiniętych mają znacznie wyższą stopę wzrostu, co rzutuje się na lepszy potencjał zysku lokalnych firm.

 • Zaplecze grupy Generali
  Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

 • Możliwość wyższej wydajności ze względu na wzrost wartości lokalnych walut
  Konwergencja regionu do poziomu gospodarczego Europy Zachodniej na ogół prowadzi w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości lokalnych walut.

 • Idealny i niedrogi sposób wejścia na rynki byłego "Bloku wschodniego“.

 • Dywersyfikacja portfela
  Inwestowanie w Europie Środkowej i Wschodniej jest również odpowiednia z punktu widzenia dywersyfikacji portfela.

 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Emerging Europe Fund
Skład Funduszu: Akcje
Data założenia: 16.5.2011
Depozytariusz: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/207-numer Umowy
Audytor: PricewaterhouseCoopers, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B63XYJ47
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 - 3 999 EURO - 4,00%
4 000 - 19 999 EURO - 3,50%
20 000 - 39 999 EURO - 3,00%
Co najmniej 40 000 EURO - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
Opłata końcowa: 0 %
 Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 10.6 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 1.83 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 4.54 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 8.27 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 27.1 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 1.53 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 6.85 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.23 %
Wynik funduszu za 5 lat 9.17 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 1.77 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 11.18 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -3 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -3.01 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -8.86 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 21.53 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.