Generali Oil and Energy Industry Fund

Pełna nazwa: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.32%

9.37

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.01.2017

Fundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy zdecydowali się zainwestować swoje środki finansowe na co najmniej 8 lat w celu uzyskania większych zysków. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w sektorze energetycznym. Są to przede wszystkim produkcja energii, wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego. Chodzi o sektory strategiczne, które są podstawą każdej gospodarki i gdzie popyt stale rośnie ze względu na wzrost liczby ludności na świecie i industrializację krajów rozwijających się prowadzonych przez Indie i Chiny. W portfelu znajdują się głównie europejskie i amerykańskie spółki o stabilnej pozycji na rynku. Dodatkowo również firmy z regionu emerging markets (rynki rozwijające się) oraz firmy zajmujące się alternatywnymi źródłami energii.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Wzrost światowego zapotrzebowania na energię

  Kraje emerging markets prowadzone przez Chiny i Indie będą miały istotny wpływ na przyszłe zapotrzebowanie. Według IEA (International Energy Agency) wzrośnie globalny popyt na energię o ponad 30% w ciągu następnych dwóch dekad. Dwie trzecie wzrostu zaliczą Indie, Chiny i kraje Bliskiego Wschodu. Liczba zarejestrowanych samochodów wzrośnie w tym okresie dwukrotnie.
 • Duże inwestycje do energetyki

  W ciągu następnych dwóch dekad, świat będzie musiał zainwestować 40 bilionów USD w infrastrukturę w sektorze energetycznym. Połowa zostanie wydana w resort ropy, gazu. transportu oraz w zwiększenie mocy produkcyjnej. Pozostała część inwestycji będzie prowadzić do zasadniczych zmian w produkcji energii elektrycznej. Chodzi o odnawialne źródła energii, sieć transmisyjną, itp.

 • Bez energii już nic nie działa

  W porównaniu do innych sektorów, które są zależne od krótkoterminowych trendów i zachowań konsumenckich, jest energetyka związana ze stabilnym długoterminowym popytem. Alternatywy są ograniczone, a życie bez energii trudno sobie wyobrazić.

 • Zoptymalizowany skład portfela - Powodem wspólnego ujęcia przedstawicieli przemysłu naftowego oraz przemysłu energetycznego jest zazwyczaj ich zróżnicowana reakcja na aktualną sytuację gospodarczą. Podczas, gdy przemysł naftowy kopiuje cykl gospodarczy, z powodu jego uzależnienia od popytu i ceny ropy, w sektorze energetycznym jest sytuacja bardziej stabilna i trendy posiadają długoterminowy charakter.

 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Oil and Energy Industry Fund
Skład Funduszu: akcji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/206-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B43PTF76
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 - 3 999 EURO - 4,00%
4 000 - 19 999 EURO - 3,50%
20 000 - 39 999 EURO - 3,00%
Co najmniej 40 000 EURO - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
Opłata końcowa: 0 %


Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 9.37 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -1.16 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 4.11 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 5.76 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 32.16 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -0.64 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -8.94 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -3.07 %
Wynik funduszu za 5 lat -2.5 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.5 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 15.14 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -17.11 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -5.36 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 14.35 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 -2.87 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -9.09 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.