Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Global Equity Fund

Pełna nazwa: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

-0.89%

16.67

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.05.2019

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zdecydowali się inwestować swoje środki finansowe przez co najmniej 8 lat i oczekują wyższą stopę zwrotu. Udziałowcy funduszu profitują przede wszystkim z dochodów akcji silnych i znanych na całym świecie firm. Te przedsiębiorstwa są właścicielami najcenniejszych światowych marek - na przykład Nike, Apple, BMW, Gucci, itp. Fundusz inwestuje w tych spółkach, których lista jest ustalana corocznie przez Interbrand i publikuje ją czasopismo Bussinesweek.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Udział w procesie wzrostu i znaczeniu konsumpcji osobistej na świecie

  Bogactwo gospodarstw domowych rośnie w długookresowym horyzoncie. Rośnie także udział konsumpcji w tworzeniu PKB, w PL eskaluje w okolicach 50 %, a w USA nawet 70 %.  Znacząca część dochodów gospodarstw domowych zostaje wydana na towary nietrwałe i usługi. Na tym właśnie zyskują międzynarodowe korporacje światowych marek.
 • Najprostsza forma inwestowania w akcje światowych blue chips o niskim ryzyku

  Spółki z cenną marką mają porównywalne ryzyko z głównymi indeksami giełdowymi, a jednocześnie oferują wyższe potencjalne zyski.
 • Wierność marce

  Udowodniono, że konsumenci deklarują lojalność wobec ulubionej marki produktu. Dotyczy to również towarów konsumowanych okolicznościowo.
 • Stabilność

  Wielkie ponadnarodowe korporacje potrafią dzięki znaczącemu udziałowi rynkowemu oraz sile marki eliminować krótkoterminowe wahania rynku i utrzymują stabilność w kluczowych wskaźnikach finansowych, takich jak zysk lub dochód
 • Kwalifikowany wybór marek inwestycyjnych

  Do portfela Funduszu pojedyncze marki wybierane są na podstawie analizy jakościowej (znaczącej pozycji na rynku, przewagi komparatywnej w porównaniu do konkurencji) oraz ilościowej (ponadprzeciętne wartości wskaźników finansowych w ramach sektorów oraz ich stabilność w czasie, znaczenie marki w stosunku do dywersyfikacji portfela)
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko walutowe jest gwarantowane, co pomaga ograniczać wolatylność wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Global Equity Fund
Skład Funduszu: akcji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/204-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B447QW86
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 - 3 999 EURO - 4,00%
4 000 - 19 999 EURO - 3,50%
20 000 - 39 999 EURO - 3,00%
Co najmniej 40 000 EURO - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji:

10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 2,89 %


Taksa manadżerska*:

2,15 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.05.2019

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 16.67 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -4.03 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.66 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 3.54 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -4.63 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 9.38 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 14.73 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.69 %
Wynik funduszu za 5 lat 19.67 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 3.66 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -13.9 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 11.6 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 3.19 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 3.78 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 4.81 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 23.41 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 12.7 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -10.48 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2010 13.5 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.