Cennik w EURO

Cennik do pobraniaWażny odPDF

Cennik EURO produktów Generali Investments CEE

obowiązuje od 1.8.2016

Ostrzeżenie dla Uczestników funduszu:

Do ogłoszonych kursów jednostek uczestnictwa wliczono odpowiednią opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu. Wartości kursów jednostek uczestnictwa są ostateczne.