Kursy funduszy

Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.

Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN

Otwarte fundusze powiernicze Dzienna
zmiana (%)
Wartość jednej
jednostki uczestnictwa (PLN)

Generali Premium Conservative Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.06

3.05 / 9.7 / -

52

na 26.09.2016

Generali Corporate Bonds Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.09

7.06 / 11.77 / -

58.23

na 26.09.2016

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.12

-0.04 / -0.93 / -

49.85

na 26.09.2016

Generali Emerging Europe Bond Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.11

7.18 / 16.59 / -

47.02

na 26.09.2016

Generali Premium Balanced Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.6

7.66 / - / -

45.09

na 26.09.2016

Generali Balanced Dynamic Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.77

8.9 / - / -

44.92

na 26.09.2016

Generali Global Equities Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -1.21

9.06 / 19.1 / -

64.67

na 26.09.2016

Generali Oil and Energy Industry Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.76

8.15 / -12.26 / -

40.36

na 26.09.2016

Generali New Economies Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -1.24

15.26 / 2.07 / -

42.38

na 26.09.2016

Generali Commodity Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.04

-4.08 / -35.09 / -

23.27

na 26.09.2016

Generali Emerging Europe Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -1.36

7.68 / 0.11 / -

44.19

na 26.09.2016

Exportować do XLSX

Fundusze w EURO

Otwarte fundusze powiernicze Dzienna
zmiana (%)
Wartość jednej
jednostki uczestnictwa (EURO)

Generali Premium Conservative Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

1.26 / 3.87 / 13.14

11.28

na 26.09.2016

Generali Corporate Bonds Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.15

5.33 / 6.5 / 30.11

13.44

na 26.09.2016

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.19

-0.19 / -2.55 / -

10.7

na 26.09.2016

Generali Emerging Europe Bond Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

5.59 / 6.56 / -

10.39

na 26.09.2016

Generali Premium Balanced Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.58

6.08 / - / -

10.29

na 26.09.2016

Generali Balanced Dynamic Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.86

7.5 / - / -

10.32

na 26.09.2016

Generali Global Equities Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -1.22

7.95 / 14.73 / 57.01

15.34

na 26.09.2016

Generali Oil and Energy Industry Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.69

7.37 / -15.35 / -0.12

8.6

na 26.09.2016

Generali New Economies Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -1.23

14.37 / -1.43 / 11.33

9.63

na 26.09.2016

Generali Commodity Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.18

-5.33 / -37.31 / -46.92

5.68

na 26.09.2016

Generali Emerging Europe Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -1.38

6.51 / -3.39 / 9.67

9.98

na 26.09.2016

Exportować do XLSX