Kursy funduszy

Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.

Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN

Otwarte fundusze powiernicze Dzienna
zmiana (%)
Wartość jednej
jednostki uczestnictwa (PLN)

Generali Global Equities Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.29

8.54 / 23.23 / -

65.35

na 23.08.2016

Generali Oil and Energy Industry Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.44

4.74 / -5.87 / -

41.53

na 23.08.2016

Generali New Economies Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.17

13.05 / 7.62 / -

42.35

na 23.08.2016

Generali Commodity Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

-2.07 / -35.61 / -

23.6

na 23.08.2016

Generali Emerging Europe Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.32

4.09 / 1.73 / -

43.55

na 23.08.2016

Generali Emerging Europe Bond Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.21

7.28 / 17.14 / -

46.74

na 23.08.2016

Generali Premium Balanced Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.11

7.23 / - / -

45.23

na 23.08.2016

Generali Balanced Dynamic Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.11

7.8 / - / -

45.19

na 23.08.2016

Generali Premium Conservative Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

2.63 / 9.77 / -

51.81

na 23.08.2016

Generali Corporate Bonds Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.05

6.87 / 12.42 / -

58.04

na 23.08.2016

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

-0.2 / -0.4 / -

49.7

na 23.08.2016

Exportować do XLSX

Fundusze w EURO

Otwarte fundusze powiernicze Dzienna
zmiana (%)
Wartość jednej
jednostki uczestnictwa (EURO)

Generali Premium Conservative Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

0.99 / 3.97 / 12.26

11.26

na 23.08.2016

Generali Corporate Bonds Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

5.25 / 7.1 / 25.07

13.42

na 23.08.2016

Generali Global Equities Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.32

7.55 / 18.73 / 56.87

15.53

na 23.08.2016

Generali Oil and Energy Industry Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.45

4.11 / -9.22 / -1.88

8.86

na 23.08.2016

Generali New Economies Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 -0.1

12.35 / 4.1 / 1.8

9.64

na 23.08.2016

Generali Commodity Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

-3.03 / -37.89 / -51.27

5.77

na 23.08.2016

Generali Emerging Europe Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.2

3.14 / -1.7 / -

9.85

na 23.08.2016

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0

-0.19 / -1.93 / -

10.69

na 23.08.2016

Generali Emerging Europe Bond Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.19

5.51 / 6.82 / -

10.34

na 23.08.2016

Generali Premium Balanced Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.1

5.73 / - / -

10.34

na 23.08.2016

Generali Balanced Dynamic Fund

Wydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%)

 0.19

6.55 / - / -

10.41

na 23.08.2016

Exportować do XLSX