Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Profil spółki

Z dniem 1. 1. 2016 dochodzi do zapisu fuzji połączeniem spółki Generali Investments CEE, a.s. (rozwiązana spółka) i spółki ČP INVEST investiční společnost, a.s. (sukcesyjna spółka) w rejestrze handlowym. Od tego terminu spółka nosi nową nazwę Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na połączenie powyższych spółek zostało udzielone zezwolenie Czeskiego Banku Narodowego.

Generali Investments CEE świadczy usługi w zakresie zbiorowego inwestowania i zarządzania inwestycjami. Na rynku działa od roku 1991 (wcześniej ČP INVEST) a według obecnych danych Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego RCz jest największą spółką inwestycyjną działającą na rynku czeskim o wartości zarządzanych aktywów ponad 270 mld CZK.

Generali Investments CEE oferuje pełną gamę produktów i usług dla inwestorów indywidualnych i instytucji, zarówno w zakresie produktów funduszowych, tak samo jak w zakresie asset managementu. Silne zaplecze analityczne pozwala zapewnić profesjonalne usługi w zakresie zarządzania aktywami dla osób fizycznych, gmin, fundacji i inwestorów instytucjonalnych, wśród nich przede wszystkim towarzystwom ubezpieczeniowym, reasekuracyjnym i funduszom emerytalnym.

Podstawową ofertą dla inwestorów indywidualnych są czeskie fundusze powiernicze Generali Investments CEE (dawniej ČP INVEST) prowadzone w CZK i irlandzkie fundusze powiernicze Generali Invest CEE oferowane w CZK i EUR, którymi nasza firma zarządza. Ofertę bezpośrednich inwestycji w szerokim zakresie funduszy powierniczych uzupełnia oferta regularnego inwestowania, programów inwestycyjnych i produktów cyklu życiowego.

Nasi specjaliści od inwestycji zarządzają inwestycjami ponad 100 tysięcy klientów w ramach regularnych inwestycji i jednorazowych długoterminowych inwestycji w fundusze. 13.000 doradców wewnętrznej i zewnętrznej sieci dystrybucyjnej, dostępnych w sumie w 4500 punktach sprzedaży, utrzymuje kontakt i opiekuje się zadowolonymi klientami.  

Generali Investments CEE jest częścią grupy Generali, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w świecie, z ustalonymi składkami ubezpieczeniowymi przekraczającymi 74 mld euro (w 2015 roku). Grupa Generali zatrudnia 76 tysięcy pracowników na całym świecie, posiada 72 mln klientów w ponad 60 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach Europy Zachodniej. Zyskuje także coraz ważniejszą pozycję w Azji oraz w regionie Europie Środkowej i Wschodniej. W 10 krajach tego regionu Grupa Generali jest jednym z wiodących dostawców ubezpieczeń za pośrednictwem spółki holdingowej Generali CEE Holding.

Dane podstawowe

 Nazwa spółki:  Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s.
 Siedziba:  Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4
 Kapitał podstawowy: 91 000 000 Kč 
 Sprawowane aktywa:  298,7 mld. Kč (k 30.9.2018)
 Data założenia:  23. 10.1991
 Organ nadzoru:  Česká národní banka
Członek: Asociace pro kapitálový trh České republiky
Depozytariusz: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
REGON: 43 87 37 66
Zapis w rejestrze handlowym: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1031
FATCA GIIN: GFYUYY.00069.ME.203

Generali Invest CEE plc

Generali Invest CEE plc, której gospodarzem, menedżerem investycyjnym i wyłącznym dystrybutorem jest Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., jest otwartą firmą inwestycyjną z kapitałem zmiennym, zarejestrowaną w Irlandii jako instytucja zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe zgodnie z rozporządzeniem UCITS.

Generali Invest CEE plc ma strukturę funduszu parasolowego z oddzielnymi zobowiązaniami pomiędzy poszczególnymi subfunduszami. Podstawową ofertę tworzy 6 funduszy denominowanych w walucie euro z różnymi strategiami inwestycyjnymi.

Podstawowe informacje

Wartość kapitału własnego: 264,5 mln. EURO (na dzień 30.9.2018)
Rok założenia: 2009
Organ nadzoru: Central Bank of Ireland
Administrator: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, SGSS (IRELAND) LIMITED
Depozytariusz:
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A (DUBLIN BRANCH)
Kapitał Podstawowy 300 000 EURO
FATCA GIIN: GFYUYY.00072.ME.372

Statut spółki

Podstawową ofertą dla inwestorów indywidualnych są czeskie fundusze powiernicze Generali Investments CEE (dawniej ČP INVEST) prowadzone w CZK i irlandzkie fundusze powiernicze Generali Invest CEE oferowane w CZK i EUR, którymi nasza firma zarządza. Ofertę bezpośrednich inwestycji w szerokim zakresie funduszy powierniczych uzupełnia oferta regularnego inwestowania, programów inwestycyjnych i produktów cyklu życiowego.
Nasi specjaliści od inwestycji zarządzają inwestycjami ponad 100 tysięcy klientów w ramach regularnych inwestycji i jednorazowych długoterminowych inwestycji w fundusze. 13.000 doradców wewnętrznej i zewnętrznej sieci dystrybucyjnej, dostępnych w sumie w 4500 punktach sprzedaży, utrzymuje kontakt i opiekuje się zadowolonymi klientami.  
Generali Investments CEE jest częścią grupy Generali, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w świecie, z ustalonymi składkami ubezpieczeniowymi przekraczającymi 70 mld euro (w 2014 roku). Grupa Generali zatrudnia 78 tysięcy pracowników na całym świecie, posiada 65 mln klientów w ponad 60 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach Europy Zachodniej. Zyskuje także coraz ważniejszą pozycję w Azji oraz w regionie Europie Środkowej i Wschodniej. W 10 krajach tego regionu Grupa Generali jest jednym z wiodących dostawców ubezpieczeń za pośrednictwem spółki holdingowej Generali CEE Holding.