Profil spółki

Z dniem 1. 1. 2016 dochodzi do zapisu fuzji połączeniem spółki Generali Investments CEE, a.s. (rozwiązana spółka) i spółki ČP INVEST investiční společnost, a.s. (sukcesyjna spółka) w rejestrze handlowym. Od tego terminu spółka nosi nową nazwę Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na połączenie powyższych spółek zostało udzielone zezwolenie Czeskiego Banku Narodowego.

Generali Investments CEE świadczy usługi w zakresie zbiorowego inwestowania i zarządzania inwestycjami. Na rynku działa od roku 1991 (wcześniej ČP INVEST) a według obecnych danych Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego RCz jest największą spółką inwestycyjną działającą na rynku czeskim o wartości zarządzanych aktywów ponad 270 mld CZK.

Generali Investments CEE oferuje pełną gamę produktów i usług dla inwestorów indywidualnych i instytucji, zarówno w zakresie produktów funduszowych, tak samo jak w zakresie asset managementu. Silne zaplecze analityczne pozwala zapewnić profesjonalne usługi w zakresie zarządzania aktywami dla osób fizycznych, gmin, fundacji i inwestorów instytucjonalnych, wśród nich przede wszystkim towarzystwom ubezpieczeniowym, reasekuracyjnym i funduszom emerytalnym.

Podstawową ofertą dla inwestorów indywidualnych są czeskie fundusze powiernicze Generali Investments CEE (dawniej ČP INVEST) prowadzone w CZK i irlandzkie fundusze powiernicze Generali Invest CEE oferowane w CZK i EUR, którymi nasza firma zarządza. Ofertę bezpośrednich inwestycji w szerokim zakresie funduszy powierniczych uzupełnia oferta regularnego inwestowania, programów inwestycyjnych i produktów cyklu życiowego.

Nasi specjaliści od inwestycji zarządzają inwestycjami ponad 100 tysięcy klientów w ramach regularnych inwestycji i jednorazowych długoterminowych inwestycji w fundusze. 13.000 doradców wewnętrznej i zewnętrznej sieci dystrybucyjnej, dostępnych w sumie w 4500 punktach sprzedaży, utrzymuje kontakt i opiekuje się zadowolonymi klientami.  

Generali Investments CEE jest częścią grupy Generali, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w świecie, z ustalonymi składkami ubezpieczeniowymi przekraczającymi 74 mld euro (w 2015 roku). Grupa Generali zatrudnia 76 tysięcy pracowników na całym świecie, posiada 72 mln klientów w ponad 60 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach Europy Zachodniej. Zyskuje także coraz ważniejszą pozycję w Azji oraz w regionie Europie Środkowej i Wschodniej. W 10 krajach tego regionu Grupa Generali jest jednym z wiodących dostawców ubezpieczeń za pośrednictwem spółki holdingowej Generali CEE Holding.

Dane podstawowe

 Nazwa spółki:  Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s.
 Siedziba:  Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4
 Kapitał podstawowy: 91 000 000 Kč 
 Sprawowane aktywa:  277,2 mld. Kč (k 30.09.2016)
 Data założenia:  23. 10.1991
 Organ nadzoru:  Česká národní banka
Członek: Asociace pro kapitálový trh České republiky
Depozytariusz: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
REGON: 43 87 37 66
Zapis w rejestrze handlowym: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1031
FATCA GIIN: GFYUYY.00069.ME.203

Generali Invest CEE plc

Generali Invest CEE plc, której gospodarzem, menedżerem investycyjnym i wyłącznym dystrybutorem jest Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., jest otwartą firmą inwestycyjną z kapitałem zmiennym, zarejestrowaną w Irlandii jako instytucja zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe zgodnie z rozporządzeniem UCITS.

Generali Invest CEE plc ma strukturę funduszu parasolowego z oddzielnymi zobowiązaniami pomiędzy poszczególnymi subfunduszami. Podstawową ofertę tworzy 6 funduszy denominowanych w walucie euro z różnymi strategiami inwestycyjnymi.

Podstawowe informacje

Wartość kapitału własnego: 181,1 mln. EURO (na dzień 30.09.2016)
Rok założenia: 2009
Organ nadzoru: Central Bank of Ireland
Administrator: RBC Investor Services Ireland Limited
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A. Dublin Branch
Kapitał Podstawowy 300 000 EURO
FATCA GIIN: GFYUYY.00072.ME.372

Statut spółki

Podstawową ofertą dla inwestorów indywidualnych są czeskie fundusze powiernicze Generali Investments CEE (dawniej ČP INVEST) prowadzone w CZK i irlandzkie fundusze powiernicze Generali Invest CEE oferowane w CZK i EUR, którymi nasza firma zarządza. Ofertę bezpośrednich inwestycji w szerokim zakresie funduszy powierniczych uzupełnia oferta regularnego inwestowania, programów inwestycyjnych i produktów cyklu życiowego.
Nasi specjaliści od inwestycji zarządzają inwestycjami ponad 100 tysięcy klientów w ramach regularnych inwestycji i jednorazowych długoterminowych inwestycji w fundusze. 13.000 doradców wewnętrznej i zewnętrznej sieci dystrybucyjnej, dostępnych w sumie w 4500 punktach sprzedaży, utrzymuje kontakt i opiekuje się zadowolonymi klientami.  
Generali Investments CEE jest częścią grupy Generali, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w świecie, z ustalonymi składkami ubezpieczeniowymi przekraczającymi 70 mld euro (w 2014 roku). Grupa Generali zatrudnia 78 tysięcy pracowników na całym świecie, posiada 65 mln klientów w ponad 60 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach Europy Zachodniej. Zyskuje także coraz ważniejszą pozycję w Azji oraz w regionie Europie Środkowej i Wschodniej. W 10 krajach tego regionu Grupa Generali jest jednym z wiodących dostawców ubezpieczeń za pośrednictwem spółki holdingowej Generali CEE Holding.