Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Ostatnie wiadomości

Zmiana depozytariusza i administratora funduszy z domicylem w Irlandii

Szanowni Klienci, Niniejszym pragniemy Państwa poinformować, że w niżej wymienionych funduszach, których siedzibą jest Irlandia, zostanie zmieniony depozytariusz i administrator. W związku z tym informujemy Państwa, że w wyniku wprowadzenia tych zmian w okresie od 25.10. do 31.10.2017 r. mogą wystąpić opóźnienia w rozliczaniu niektórych transakcji z zaksięgowanymi papierami wartościowymi tych funduszy. Informacje szczegółowe znajdują się poniżej. Dziękujemy za zrozumienie.

Informacja o zmianie depozytariusza i administratora Generali Invest CEE plc 

Generali Investments CEE, spółka inwestycyjna, a.s. jako dystrybutor zagranicznego funduszu inwestycyjnego porównywalnego ze standardowym funduszem o nazwie Generali Invest CEE plc (dalej zwanym „Funduszem“) informuje o zmianie depozytariusza i administratora Funduszu: 

Nowy depozytariusz Funduszu:

Société Générale S.A., za pośrednictwem swojego oddziału w Dublinie
IFSC House IFSC
Dublin 1
Irlandia 

Nowy administrator Funduszu: 

Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited
IFSC House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irlandia 

Wyżej wymienione zmiany zgodnie z prawem irlandzkim wymagają zatwierdzenia przez Centralny Bank Irlandii. Zmiany powinny zacząć obowiązywać od dnia 31.10.2017 r. 

Na terenie Republiki Czeskiej publicznie oferowane są następujące subfundusze Funduszu:

 • Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
 • Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
 • Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
 • Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
 • Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
 • Global Equities Fund, Generali Invest CEE plc
 • Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
 • Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
 • New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
 • Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
 • Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

(dalej zwane „subfunduszami“) 

W związku z tym informujemy, że w wyniku wyżej wymienionej zmiany (przekazywanie agendy) w okresie od 25 października 2017 od godz. 11:30 do 31 października 2017 do godz. 09:00 (czasu irlandzkiego), może nastąpić opóźnienie w realizacji lub rozliczaniu niektórych transakcji z zaksięgowanymi papierami wartościowymi Funduszu, ewentualnie subfunduszy. 

Nowa wersja prospektu Funduszy (w formie aneksu do prospektu) i odpowiednie przekazanie informacji kluczowych dla inwestorów zostanie opublikowane w dniu 31 października 2017 r. na stronach internetowych: http://www.generali-investments.cz i http://www.generali-invest-cee.cz.