Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Ostatnie wiadomości

Generali Fundusz Obligacji Korporacyjnych – klasa dywidendy: wypłata dywidendy

Generali Fundusz Obligacji Korporacyjnych – klasa dywidendowa wypłaci za rok 2015 dywidendę w wysokości 7 %. Fundusz już po raz trzeci wypłaci udziałowcom część z dosięgniętych dochodów funduszu.

Warunki na rynkach obligacji nie były tak korzystne, jak w poprzednich latach, kiedy nastąpił znaczny spadek stóp procentowych, co wpłynęło na wzrost cen tych instrumentów. Pomimo tej sytuacji, niektóre grupy obligacji całkiem nieźle prosperowały, o czym świadczy rekordowa wysokość dywidendy.

Nasze mocne zaplecze analityczne, za pomocą obecności Grupy Generali w regionie CEE, wyszukuje zasadniczo silne firmy, które oferują ponadprzeciętny zysk. Portfel funduszu jest również szeroko zróżnicowany, zarówno na poziomie poszczególnych tytułów, tak samo jak w ramach sektoru.

Generali Fundusz Obligacji Korporacyjnych – klasa dywidendowa świadczy o tym, że ​​jest idealnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć swoje pieniądze przed inflacją, a zarazem mieć dostęp do regularnych dywidend.

Udziałowcom będzie wypłacona dywidenda w wysokości 7 % wartości papierów wartościowych funduszu obowiązującej w dniu 1. 2. 2015.