Organy statutowe

Organy spółki

Prezes, dyrektor generalny: Ing. Josef Beneš

Rok urodzenia   1970
Wykształcenie  


Vysoká škola ekonomická, Praha, kierunek Bankowość i Finanse

School of International Affairs and Business School, Columbia University, New York, U.S.

Doświadczenie
 2014 - dotychczas  

Generali CEE Holding B.V. chief investment officer

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dyrektor generalny i prezes zarządu

2013 - 2014 Raiffeisenspółka emerytalna S.A. w likwidacji dyrektor generalny i prezes zarządu
2012 - 2014  

Raiffeisenbank a.s. chief investment officer

Raiffeisen spółka inwestycyjna S.A. dyrektor generalny i prezes zarządu

2002 - 2012  

ČSOB Asset Management, a.s. dyrektor generalny i prezes zarządu

ČSOB Asset Management, a.s., spółka inwestycyjna dyrektor generalny i prezes zarządu

Viceprezes zarządu: Mgr. Martin Vít     

Rok urodzenia   1976


Wykształcenie

Univerzita Karlova,Wydział Prawa, kierunek Prawo
Doświadczenie
2014 - dotychczas Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dyrektor wykonawczy
2013 - 2014 Raiffeisen spółka inwestycyjna S.A. dyrektor do spraw produktów i wiceprezes zarządu
2013 - 2013 Raiffeisen spółka emerytalna S.A. w likwidacji kierownik kontroli wewnętrznej
2012 - 2013 Raiffeisenbank S.A. kierownik do spraw projektów
2004 - 2012

ČSOB Asset Management, S.A. kierownik działu prawnego i compliance

2002 - 2004

Patria Asset Management, S.A. kierownik działu prawnego

Członek zarządu: Ing. Alexandra Hájková, MBA

Rok urodzenia   1976
Wykształcenie

Vysoká škola ekonomická, Praha Wydział Finansów i Księgowości, kierunek finanse

Argyros School of Business and Economics Chapman University, California, U.S.

Doświadczenie
2008 - dotychczas Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. - dyrektorka do spraw produktów, marketingu i działalności międzynarodowej
2006 - 2008 Citibank Europe Plc dyrektor departamentu rozwoju produktów depozytowych i inwestycyjnych
2004 - 2006 Pioneer Investments dyrektor marketingu i rozwoju produktów na nowe rynki
2001 - 2004 Pioneer Investments Project Manager w departamencie instytucji finansowej i rozwój produktów
1999 - 2001

Pioneer Investments specialista do spraw marketingu i asystent zarządzajacego portfelem

Członek zarządu: Bc. Martin Brož

Rok urodzenia   1976
Wykształcenie

BIVŠ Praha, Bankowość/management bankowy, kierunek management bankowy

VOPŠ Praha, Bankowość a finanse, kierunek bankowość a finanse

Doświadczenie
2015 - dotychczas Generali CEE Holding N.V., dział organizacyjny, Head of Operations & IT in CEE Local Investment Management
2013 - 2015 Raiffeisen spółka inwestycyjna S.A., Head of Operations
2013 - 2014 Raiffeisen spółka emerytalna S.A., Head of Operations
2012

ČSOB Asset Management, S.A., Head of Architecture and Application Management, IT specialist

1999 - 2012 Československá obchodní banka, S.A., Head of Portfolio Administration, Portfolio Administration Officer, Banking Trainee

Członek zarządu: Bc. Michal Toufar

Rok urodzenia   1975
Wykształcenie

Chartered Financial Analyst Institute – CFA Charterholder 2003
Stockholm School of Economics – CEMS Master´s in International Management, program wymiany
Vysoká škola ekonomická, Praha – Finanse, Statystyka

Doświadczenie
2015 - dotychczas Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. – Chief Portfolio Manager, Head of Portfolio Management Division
2004 - 2015 Generali Investments CEE, a.s. – Senior Portfolio Manager
2003 - 2004 ČSOB Asset Management a.s. – Portfolio Manager
2000 - 2003

Patria Asset Management a.s. – Portfolio Manager

1999 - 2000 Česká pojišťovna a.s. – Risk Manager
1998 Česká národní banka – Zakład analizy monetarnej

Rada nadzorcza

  • Prezes rady nadzorczej: Santo Borsellino (*1968)
  • Członek rady nadzorczej: Carlo Schiavetto (*1972)
  • Członek rady nadzorczej: Francesco Sola (*1973)
  • Członek rady nadzorczej: Gregor Pilgram (*1973)
  • Członek rady nadzorczej: Alexandre Lepere (*1970)