Cenniki

Cennik do pobraniaWażny od

Cennik PLN produktów Generali Investments CEE 

      obowiązuje od 1.8.2016


Cennik do pobraniaWażny od

Cennik EURO produktów Generali Investments CEE 

obowiązuje od 1.8.2016


Ostrzeżenie dla Uczestników funduszu:

Do ogłoszonych kursów jednostek uczestnictwa wliczono odpowiednią opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu. Wartości kursów jednostek uczestnictwa są ostateczne.