#101 Jak obecnie wygląda edukacja finansowa dzieci i młodzieży? – Krzysztof Falkowski

      
    
Podcasty / 2021-04-06 / autorzy: Generali Investments

Dziś moim gościem jest Krzysztof Falkowski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Rozmawiamy o tym, jak obecnie wygląda w szkołach edukacja finansowa dzieci i młodzieży.
W nagraniu usłyszycie też kilka słów na temat wyzwania, do udziału w którym chcę Was zaprosić w kwietniu.

Z nagrania dowiecie się:

 • czym na co dzień się zajmuje Krzysztof,
 • jak zarobił swoje pierwsze pieniądze,
 • jakie przekonania na temat pieniędzy panowały w jego rodzinnym domu,
 • jakie błędy związane z pieniędzmi popełnił w młodości,
 • czy korzystał z doradztwa inwestycyjnego,
 • czy obecnie w szkołach średnich jest wystarczająca ilość edukacji finansowej,
 • jak w tej dziedzinie wyglądają inne kraje,
 • czego powinna uczyć szkoła,
 • jak powinna wyglądać edukacja finansowa w młodszych klasach,
 • jakie korzyści dawało dzieciom SKO,
 • na czym polega branżowa symulacja biznesowa i czego można się w niej nauczyć,
 • co można zrobić w celu propagowania wiedzy o finansach osobistych w szkołach,
 • jak wygląda proces wprowadzania i przekazywania wiedzy o finansach w szkołach,
 • czego nie wiemy o Juliuszu Słowackim,
 • skąd Krzysztof czerpie wiedzę finansową.

Zapraszam do wysłuchania i komentowania.

Treści prezentowane w podcastach "Po Ludzku o Pieniądzach" są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informacji przekazywanych przez prowadzącego i jego rozmówców.